Phúc Thọ làm theo Bác về phong cách làm việc cách mạng, khoa học năng động sáng tạo. | Lượt xem: 1699

Phúc Thọ làm theo Bác về phong cách làm việc cách mạng, khoa học năng động sáng tạo.