Phim tài liệu về Bác

Hồ Chí Minh chân dung một con người

Displaying 1-1 of 1 result.

Hồ Chí Minh ẩn số Việt Nam

Displaying 1-1 of 1 result.

Hồ Chí Minh nhìn từ thế kỷ 21

Displaying 1-1 of 1 result.

Hồ Chí Minh với nước Nga

Con đường cứu nước - Hồ Chí Minh

Displaying 1-1 of 1 result.

Hồ Chí Minh một hành trình

Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam

Những thước phim tư liệu về Bác

Bác Hồ tấm gương sáng về học ngoại ngữ

Phỏng vấn của Bác Hồ với hãng NDN Nhật Bản